Uchwała o zmianie umowy spółki – rejestracja w KRS

ZAREJESTROWANIE W KRS UCHWAŁY O ZMIANIE W UMOWIE SPÓŁKI: Podjęcie uchwały o zmianie umowy spółki wiąże się z koniecznością dokonania przez zarząd spółki (wspólników uprawnionych do reprezentacji) zgłoszenia zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA O ZMIANIE UMOWY SPÓŁKI – REJESTRACJA KRS

Wszelkie zmiany umowy spółki osobowej i kapitałowej stają się skuteczne z chwilą ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), prowadzonym przez sądy rejonowe w systemie informatycznym. Wpis do rejestru KRS ma charakter konstytutywny. Co w praktyce oznacza, iż niezłożenie przez zarząd (wspólników uprawnionych do reprezentacji) w przepisanym terminie wniosku o wpis zmiany w umowie spółki spowoduje, iż taka uchwała nie wywoła jakichkolwiek skutków prawnych.

Wniosek o wpis zmiany danych powinien zostać przygotowany na urzędowym formularzu do właściwego sądu rejonowego, z tym iż można go składać także na niebarwnych formularzach stanowiących wydruki komputerowe lub będących kserokopiami formularzy urzędowych (KRS-Z1, KRS-Z2 albo KRS-Z3 wraz z odpowiednimi załącznikami m.in. uchwała o zmianie umowy spółki, umowa spółki). Urzędowe formularze udostępniane są w siedzibach sądów lub w systemie informatycznym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Termin na zgłoszenie zmian do KRS

Przepisy Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) dot. umowy spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej nie przewidują terminu na zgłoszenie zmian danych do rejestru KRS. W tym celu pomocna jest ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, która w dyspozycji art. 22 wskazuje, iż „Wniosek wpis do rejestru powinien być złożony sądowi nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”. Cytowanym zdarzeniem uzasadniającym dokonanie wpisu jest podjęcie uchwały o zmianie umowy spółki.

W przypadku podjęcia zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub statutu spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej przepisy k.s.h. przewidują już odpowiednie terminu na dokonanie zgłoszenia. Tym samym, zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi być zgłoszona w terminie 6 miesięcy od dnia powzięcia uchwały o zmianie umowy spółki, a zmiana statutu spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej musi zostać zgłoszona w terminie 3 miesięcy od dnia powzięcia odpowiedniej uchwały.

Opłata sądowa

Wraz z wnioskiem o dokonanie zmian w rejestrze KRS należy uiścić na konto bankowe lub w kasie właściwego sądu opłatę sądową w kwocie 250 złotych.

Postępowanie rejestrowe

[1] W razie stwierdzenia przez sąd rejestrowy, iż wniosek o wpis zmiany danych nie został złożony pomimo upływu terminu wzywa podmiot w terminie 7 dniowym do dopełnienia obowiązku pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, a w przypadku notorycznego uchylania się od wypełnienia ww. obowiązku sąd może z urzędu wykreślić wpis niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym.

[2] Wniosek o wpis rozpoznawany jest nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego złożenia. Przy czym sąd rejestrowy nie jest władny badać prawidłowość sporządzenia wniosków aktualizacyjnych. W przypadku, gdy wniosek zawiera przeszkody uniemożliwiającego rozpoznanie, powinien być rozpoznany w ciągu 7 dni od usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę. Gdyby rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, należy rozpoznać go nie później niż w ciągu jednego miesiąca.

Obowiązki po dokonaniu wpisu w KRS

[1] Po dokonaniu wpisu zmiany danych informacja o zmianie umowy spółki lub statutu spółki przekazywana jest do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

[2] Dodatkowo zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, po zarejestrowaniu zmiany umowy lub statutu spółki obowiązany jest w terminie 2 tygodni złożyć we właściwym urzędzie skarbowym poświadczony przez siebie odpis ww. umowy lub statutu spółki ze wskazaniem sądu, w którym zmiana została zarejestrowana, oraz daty i numeru rejestracji.

http://www.rkbkancelaria.pl

Uchwała o zmianie umowy spółki – rejestracja w KRS 

 

Reklamy

Informacje o prawowfirmie

Kancelaria http://www.rkbkancelaria.pl/
Ten wpis został opublikowany w kategorii Spółki i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s